Fast vinterservice

Når du har bestilt Hardkaare Anlægsgartner til at udføre din faste vinterservice, holder vi øje med, hvornår der skal køres, du betaler en fast pris pr. gang. eller du kan tilkalde os til timelønsarbejde, hvis du ønsker dette.

Vi rydder og salter de aftalte områder, som f.eks. kan være veje, fortove, parkeringspladser, indgangspartier, trapper, stier m.m.

Vi rydder gerne helt små arealer, men des flere, der går sammen i samme område, des bedre bliver jeres pris, og dermed kan vi løse flere grundejeres behov for vinterservice på samme vej eller i samme område.

Vi kører ud hver dag i vinterperioden for at rydde sne og salte

Kontakt os for at få en pris på en fast aftale, hvor du naturligvis kun betaler for det, vi udfører. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis behovet for vinterservice opstår akut.

Vigtig info omkring regler og love om snerydning

Som grundejer har du en lovmæssig forpligtelse til at sørge for, at dine arealer, uanset størrelse, er ryddet for sne og er saltet, de steder hvor andre mennesker færdes. Det betyder, at du skal sørge for snerydning og saltning på fortove, indkørsler, veje og stier på din grund.

Hvis der ikke er foretaget snerydning og saltning, kan kommunalbestyrelsen sørge for, at opgaven bliver udført, og derefter sende dig både en regning for arbejdet samt en bøde for ikke at have overholdt dine grundejerforpligtelser. Desuden kan du blive retsforfulgt og gjort erstatningspligtig, hvis din manglende snerydning og saltning har medført personskade eller tingskade.